Çevre Politikası

02
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmak,
  • Tüm faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmek ve bunlara uyum sağlayarak iyileştirmek.