Bilgi Güvenliği Politikası

01
  • İtibarımız ve hizmet sürekliliğimiz için en önemli koşullardan birinin bilgiyi en iyi ve en uygun şekilde korumak olduğunu düşünmekteyiz.
  • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
  • Bilgi varlıklarını sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak
  • Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak,
  • Bilgi varlıklarının, içeriden ya da dışarıdan bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdite karşı korunmasını amaçlıyoruz.